Find the Differences- Spot it เกมฝึกทักษะสมาธิให้ดียิ่งขึ้น

เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เป็นเกมที่สามารถฝึกสมาธิในการเล่นได้ ซึ่งในการเล่นเกมนี้ก็มีความกดดันอยู่ไม่น้อยเลย เพราะตลอดเวลาที่เล่นเกมนี้จะมีการจับเวลาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความกดดันในการเล่น แต่ถ้าหากว่าผู้เล่นสามารถควบคุมสติตัวเองให้ดีที่สุดในการเล่นเกมนี้ ถึงแม้จะมีความกดดันในการเล่นก็ตามก็สามารถชนะในการเล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกัน เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Find the Differences- Spot it เกมนี้คือเกมจับผิดภาพ แน่นอนว่าการเล่นเกมนี้ต้องใช้สมาธิในการเล่นมาก ๆ เพราะต้องมีทั้งไหวพริบและสายตาที่แหลมคมในการเล่น เพราะการที่จะหาความแตกต่างของทั้งสองภาพนั้นผู้เล่นต้องมีการสังเกตดี ๆ ว่าจุดไหนที่มีความผิดปกติ

Read more