Garden Decoration for Girls เกมทำความสะอาดสวนเพื่อทำสวนใหม่

หากใครที่ชอบในเรื่องของการทำสวนดอกไม้ เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ง่าย ๆ และเหมาะกับคนที่มีความชอบในเรื่องของการทำสวนอีกด้วย เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Garden Decoration for Girls ในการเล่นเกมนี้สำหรับตอนแรกที่เปิดเกมนี้มา สวนจะมีแต่ความสกปรก ผู้เล่นต้องทำการเก็บขยะต่าง ๆ ที่อยู่ในสวนออกให้หมด ก่อนที่จะทำความสะอาดในส่วนอื่น ๆ เมื่อทำความสะอาดทุกอย่างดีแล้ว ผู้เล่นก็สามารถเริ่มปลูกดอกไม้ที่สวนที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วได้เลย เกม

Read more